Cập nhật vai trò của siêu âm tim đánh dấu mô trong các bệnh lý tim mạch – GE Webinar

Ngày tổ chức: Chủ nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2020

Thời gian: 15:00 – 16:00

Diễn giả: TS. BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Viện Trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam)

GE Healthcare và An Việt Medical kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo trực tuyến

CẬP NHẬT VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ TRONG CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH

  • Trong vòng 45 phút, Bác sĩ sẽ trình bày các nội dung: Cập nhật vai trò của siêu âm tim đánh dấu mô trong các bệnh lý tim mạch
  • Phân tích kết quả AFI trong các bệnh lý tim mạch 

Chương trình đào tạo trực tuyến sẽ được tiếp nối với phần hỏi đáp 15 phút với TS. BS. Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢN HỒI