Hệ thống chuôi khớp chống lún chống xoay phủ HA toàn phần

Model: CORAIL

Hãng sản xuất: Johnson & Johnson/ Mỹ

Đang được sử dụng trên toàn thế giới, từ năm 1986, hệ thống chuôi khớp chống lún chống xoay phủ HA toàn phần CORAIL được công nhận ở mức cao nhất ở cấp độ (10A) năm 2004 bởi ODEP (Bảng đánh giá dữ liệu chỉnh hình) ở Anh. Các triết lý CORAIL dựa trên các nguyên tắc đơn giản: ổn định cơ học chính, tích hợp sinh học thứ cấp, bảo tồn xương và tương thích hài hòa. Các hình học thiết kế mang lại sự ổn định cơ học chính.

Hydroxyapatite (HA) lớp phủ cho phép tích hợp sinh học thứ cấp. Sự kết hợp của thiết kế và lớp phủ HA của Hệ thống chuôi khớp CORAIL đã chứng minh là mang lại hiệu quả. Kỹ thuật phẫu thuật đơn giản và cho phép bảo tồn xương tối ưu và giúp phục hồi xương hiệu quả.

PHẢN HỒI