Revolution EVO là hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa lớp cắt (128 lớp cắt / vòng 3600), là thế hệ CT thể tích tiếp theo với chuỗi thu hình trung thực Clarity Imaging Chain và ASiR-V

Hệ thống đầu thu Clarity (HiLight Clarity Detector): Được thừa hưởng trực tiếp từ hệ thống Revolution CT đột phá của chúng tôi, đầu thu Clarity là trái tim của Revolution EVO. Với khả năng chụp ảnh có độ phân giải cao, bạn có thể nhìn thấy các chi tiết nhỏ đến 0,28 mm, với hiệu quả liều xạ và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được cải thiện, cộng với phạm vi bao phủ lớn (40mm ) với sự đồng nhất trục z

Công nghệ bóng Liquid bearing Performix 40 Plus: Công nghệ bóng liquid bearing giúp giảm sự hao mòn ổ trục, ít chịu ảnh hưởng bởi chuyển động

Phần mềm tái tạo thể tích – Volume Render

Tái tạo bề mặt – Surface Rendering: tái tạo bề mặt tương tự như tái tạo thể tích ngoại trừ việc nó tách khối cần quan tâm đầu tiên khỏi tập dữ liệu ban đầu và sau đó nó tạo ra hình ảnh được tái tạo

HD MIP: Hiển thị thể tích bằng chế độ Chiếu cường độ tối đa độ nét cao. Chế độ này giống với chế độ MIP như được mô tả bên dưới, ngoại trừ độ nét hình ảnh lớn hơn.

Phần mềm chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang:

SmartPrep, cho phép theo dõi việc tăng cường độ tương phản thuốc cản quang tĩnh mạch trong một khu vực quan tâm. Luồng thuốc thuốc cản quang được theo dõi bằng cách quét Liều thấp cho đến khi chất tăng cường độ tương phản đạt đến điểm ưu tiên và sau đó người dùng bắt đầu quy định quét.

Phần mềm giảm xảo ảnh do kim loại Smart MAR:

Phần mềm Smart MAR giúp giảm tình trạng đói photon, cứng chùm và tạo vệt do kim loại trong cơ thể gây ra, chẳng hạn như cấy ghép hông.