Hội thảo trực tuyến ABUS – GE Healthcare

Siêu âm vú 3D tự động 

Kinh nghiệm thực tế làm việc

  • Ngày: 19/09/2020
  • 09h00 – 11h10 
  • Bệnh viện Tan Tock Seng phối hợp cùng GE Healthcare

Trong buổi hội thảo Webinar, Tiến sĩ Gervais Wan và Tiến sĩ Hollie Lim sẽ chia sẻ thông tin về cách thiết lập hệ thống để sử dụng, các kinh nghiệm thực tế khi lần đầu tiên sử dụng và các ví dụ về chẩn đoán lành tính và ác tính. Máy trạm chẩn đoán sẽ được giới thiệu và hiển thị các tính năng cho người tham gia. Hội thảo trên Webinar sẽ kết thúc với phần đánh giá các trường hợp lâm sàng thể hiện các tính năng khác nhau được thảo luận.
Buổi hội thảo chắc chắn sẽ mang lại giá trị cho các bác sĩ tham gia.

PHẢN HỒI