Hội thảo trực tuyến: ” Đánh giá định lượng gan nhiễm mỡ bằng siêu âm”

Kính mời Quý Bác sĩ tham dự Hội thảo trực tuyến: ” Đánh giá định lượng gan nhiễm mỡ bằng siêu âm” được tổ chức bởi Samsung kết hợp với Giáo sư Jeong Min, Lee – Bệnh viện Đại học Quốc gia SeoulPGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân – Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam.
Thời gian: Ngày 18 tháng 3 năm 2023 vào lúc 14h00 – 16h00
Siêu âm gan là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được dùng để chẩn đoán gan nhiễm mỡ phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ giúp phát hiện bệnh, siêu âm gan còn giúp đánh giá mức độ nhiễm mỡ của gan từ đó giúp bác sĩ có hướng điều trị hiệu quả cho từng người bệnh
Với chủ đề: ” Định lượng gan nhiễm mỡ bằng siêu âm” chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho Quý Bác sĩ các công cụ định lượng gan nhiễm mỡ đã được nghiên cứu tại các Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh đầu ngành trên thế giới và Việt Nam.
Quý Bác sĩ đăng ký tham dự trực tiếp trên đường link:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_iMmaOoj1QnWd48E7Qd8y5A%3Ffbclid%3DIwAR3BWg30edtHqQpFItRS3qhgIUuHtJN3_LrZU1XIiyrTnP_4BOpM4Qg6bOI&h=AT07bxu6b65x8fNdZ6hI0qXpEcG5mZkKSHVPHMY-oPXbWh08V00wyAVT6zrGXk97yDmJ6t-cAXXKSSUhDtI7G6HHdAiWH1iFnYyKvyPLIRt7l1JY5NWOVi6VgRTwWokEb6xB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2ZgWglL47IPPncYYjWJJ2GqOn1kdKAN6J-C6fuL1Gp–jldGeoEvg6v6wcO3z6HmDkKRZXCzMR-fNlBk9mh-_cygUUZJ-IGmHvJrwPWEezvsGmzHzaSQqyrDzuDaKpDJTOMuiHJsKOAAOetMY-r7Vxi98eAw
Mong Quý Bác sĩ có thể tham dự và được cập nhật nhiều kiến thức bổ ích.

PHẢN HỒI