Hệ thống vận chuyển trẻ sơ sinh Isolette TI500 Globe trotter​ kết hợp tất cả các công nghệ của hệ thống vận chuyển Dräger TI500 với các tính năng bổ sung để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong khi vận chuyển, sử dụng chuyên dùng cho vận chuyển bệnh nhi sơ sinh, sinh non, nhẹ cân hoặc trẻ sơ sinh có bệnh lý cần chăm sóc y tế đặc biệt.

Lồng ấp vận chuyển sơ sinh có đầy đủ các tính năng và hoạt động hiệu quả cao, giúp vận chuyển một cách an toàn, thuận tiện, giảm thiểu tối đa mọi căng thẳng cho trẻ, đồng thời đảm bảo duy trì môi trường nhiệt độ thích hợp cho trẻ

Thiết bị có thể dùng để vận chuyển bệnh nhi nội viện hoặc ngoại viện, phù hợp dùng để vận chuyển trên mặt đất và trên máy bay.