VIVID T8

Tim mạch cùng với dịch vụ chia sẻ

Tim mạch và dịch vụ chia sẻ, cùng với nhau như chưa bao giờ bởi GE.


Dịch vụ chia sẻ
Kết hợp cho hiệu quả tuyệt vời.
Trong Vivid™ T8, chúng tôi đã lấy khả năng chụp ảnh tim mạch được phát triển của hệ thống GE Vivid, và pha với hiệu quả phi thường của dịch vụ chia sẻ của các hệ thống LOGIQTM.


Kết quả: một số tính năng tốt nhất của cả hai hệ thống kết hợp lại thành một hệ thống lai siêu âm tim mạch giá trị. Chắc chắn, đáng tin cậy, và tính năng phong phú, nhưng vẫn có thể sở hữu và dễ sữ dụng.


Chức năng IQ Tim
Một hệ thống giàu tính năng với phần mềm Vivid kế thừa, Vivid T8 sử dụng một loạt các công cụ định lượng tiên tiến để giúp tăng cường khả năng chụp ảnh tim.


Tissue Velocity Imaging
Chụp được nhiều thông tin từ chuyển động mô tim cho việc đo lường định lượng chực năng tâm thất trái


AutoEF 2.0*
Công cụ đo lường EF tự động thế hệ thứ hai dựa trên thuật toán theo dõi đốm 2D và trên Simpson.


Automated Function Imaging (AFI) 2.0*
Công cụ thế hệ thứ hai này để đánh giá và định lượng chuyển động của thành tâm thất trái có thể áp dụng cho dữ liệu TEsthoracic và TEE 2D. Với chức năng AutoEF tích hợp, bạn có thể tính toán phân suất tống máu mà không cần rời khỏi ứng dụng.


SmartStress*
Tự động đánh giá phân suất tống máu thất trái bằng công cụ ROI theo dõi lốm đốm tự động.


Cardiac Auto Doppler
Công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo này cung cấp các phép đo Doppler trong tất cả các chu kỳ tim cho các thông số phổ biến nhất, hỗ trợ kết quả nhất quán và có khả năng tiết kiệm thời gian trong cả nghiên cứu TTE và TEE ở người lớn và trẻ em.


Dịch vụ chia sẻ
Cung cấp chất lượng hình ảnh dịch vụ chia sẻ đặc biệt, sự linh hoạt của Vivid T8 mang tới cho bạn các tùy chọn cho phép người dùng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu dịch vụ chia sẻ của cơ sở.


Virtual Convex*
Mở rộng trường quan sát khi sử dụng đầu dò tuyến tính


B-Flow
B-Flow là một kỹ thuật hình ảnh kỹ thuật số dùng để cung cấp hình ảnh thời gian thực của huyết động mạch ở B-Mode.


Blood Flow Imaging*
Cung cấp hình ảnh nâng cao của động lực lưu lượng máu bằng thuật toán xử lý tín hiệu cho việc hiên thị lưu lượng máu.


Auto IMT*
Cung cấp phát hiện cạnh tự động cho độ dày trung gian tối ưu và tự động hoàn thành các phép đo cần thiết.

LOGIQview*
Tăng phạm vi quan sát cho hình ảnh các cơ quan lớn mà thường không thể thấy với chỉ một góc hình.