THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

MÁY CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT SỐ
MÁY C-ARM KỸ THUẬT SỐ
MÁY CHỤP CẮT LỚP CT
MÁY CHỤP X-QUANG NHŨ ẢNH KỸ THUẬT SỐ
MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG
MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ

MÁY CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT SỐ

MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CT

Revolution ACTs
Revolution EVO

MÁY C-ARM KỸ THUẬT SỐ

MÁY CHỤP X-QUANG NHŨ ẢNH KỸ THUẬT SỐ

MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG

MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ

SIGNA Explorer
SIGNA Premier