BRIVO XR115

Hệ thống X-quang đem lại cho bạn sự an tâm.

X-quang 100mA hứa hẹn hình ảnh tuyệt vời trên giải phẫu.

Nhanh hơn 40%!

Điều này nghĩa là:

  • Thời gian nín thở ngắn
  • Chuyển động bệnh nhân ít hơn
  • Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
  • Thoải mái hơn cho bệnh nhân

Brivo XR115 giúp bạn dễ dàng quản lý các trường hợp khó khăn, chẳng hạn như khi bệnh nhân của bạn bị béo phì hoặc khó thở, và trong các trường hợp chấn thương hoặc nhi khoa, trong đó chuyển động bệnh nhân không kiểm soát được phổ biến.


X-quang 200 kHz cho hình ảnh tuyệt vời và liều lượng hiệu quả.

Kết quả này trong

  • Bức xạ đồng nhất và hữu ích
  • Chất lượng hình ảnh tốt hơn 
  • Bức xạ tán xạ thấp

Tập trung vào giảm liều bệnh nhân vào kỹ thuật viên / bác sĩ 

Máy phát Brivo XR115 200kHz nhanh đến mức phát xạ tia X cực kỳ đồng đều với phổ tia X hiệu quả!