Tuần lễ chẩn đoán hình ảnh ASEAN – GE Webinar

Chẩn đoán hình ảnh luôn là một trong những phần không thể thiếu của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hãy cùng GE Healthcare ASEAN đón chờ chuỗi sự kiện trực tuyến về chẩn đoán hình ảnh diễn ra từ ngày 13 đến 20 tháng 8 này. Chương trình bao gồm các hội thảo lâm […]