HỘI THẢO TRỰC TUYẾN : ” NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM ( AFI) TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG”

Hội thảo trực tuyến “Những điểm nổi bật về ứng dụng siêu âm đánh dấu mô cơ tim (AFI) trong thực hành lâm sàng”
Chương trình hội thảo trực tuyến phối hợp giữa GE và  TS.Bs.Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Viện Trưởng Viện Tim Mạch Quốc gia
Hội thảo sẽ thảo luận các chủ đề chi tiết sau:
  • Siêu âm đánh dấu mô cơ tim từ thất trái đến nhĩ trái và thất phải.
  • Ứng dụng Strain trong các bệnh lý tim mạch phổ biến.
  • Chia sẻ và phân tích kết quả Strain cho các ca lâm sàng.
Thời gian: 14-15h – Thứ 7  Ngày 03/12/2022
Link đăng ký tham dự: https://zoom.us/webinar/register/WN_HH2QXABzQjebAEKNhisikQ?mkt_tok=MDA1LVNIUy03NjcAAAGIYIOyAihpDblmZJlHg6yzvLI3xTvzcwcumv-0xiPtcaQy5GfJEdmWnboZoUSkmEYd9t3GgXGkfcQ5xkRg6ypRVZoXu3uteXeeDPQbe9uen86c8-6wPA
GE Healthcare
Hội thảo trực tuyến sẽ thảo luận các chủ đề:

  • Siêu âm đánh dấu mô cơ tim từ thất trái đến nhĩ trái và thất phải.
  • Ứng dụng Strain trong các bệnh lý tim mạch phổ biến.
  • Chia sẻ và phân tích kết quả Strain cho các ca lâm sàng.
Thời gian14:00 – 15:00 | Thứ Bảy

Ngày 03 Tháng 12 Năm 2022

BÁO CÁO VIÊN

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Viện Trưởng Viện Tim mạch Quốc Gia

ĐĂNG KÝ NGAY!

Kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình.

Xin chân thành cảm ơn!

PHẢN HỒI