SẢN PHẨM

HỆ THỐNG SIÊU ÂM
HỆ THỐNG X-QUANG
HỆ THỐNG CHỤP CT CẮT LỚP
HỆ THỐNG CỘNG HƯỞNG TỪ