SIGNA Premier 

Hiệu suất nghiên cứu Human Connectome với SuperG Gradient

  • Độ ổn định gradient đặc biệt cho các bài kiểm tra MRI đòi hỏi khắt khe nhất
  • Hiệu suất nhiệt gấp đôi cho hình ảnh chu kỳ làm việc siêu dài
  • Hiệu suất vượt trội 60 cm trong khoang rộng 70 cm cho hình ảnh và nghiên cứu tiên tiến

IQ và tốc độ không thể phủ nhận

– Có được SNR cao hơn và nhận được hình ảnh sắc nét với AIR  Recon DL
– AIR Touch và AIRx rút ngắn thời gian kiểm tra

AIR Coils

AIR Coils mang tính cách mạng cung cấp tính linh hoạt lâm sàng, sự thoải mái và phạm vi bao phủ lớn hơn.

• AIR 48ch Head Coil
• AIR  Anterior Array Coil
• AIR  Multi Purpose Coil

Chất lượng hình ảnh AIR

Chất lượng hình ảnh ổn định tốt hơn với phần mềm tái tạo hình ảnh giúp cải thiện SNR và độ sắc nét của hình ảnh trong mọi hình ảnh.

• AIR Recon
• AIR  Recon DL

Quy trình làm việc AIR

Các ứng dụng tự động thông minh giúp nâng cao hiệu suất làm việc